Mon Chara Ki Moner Manush Roy Lyrics | মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয় | Folk Song

    Mon Chara Ki Moner Manush Roy Lyrics | মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয় | Folk Song 

Song : Mon Chara Ki Moner Manush Roy
Singer : Suchona Sheli
Languge: Bengali

Mon Chara Ki Moner Manush Roy Lyrics in Bengali

যে যেমনে বাঞ্ছা করে …
যে যেমনে বাঞ্ছা করে
তার কাছে সে উদয় হয়,
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়, রয় গো
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়।।

মনের মানুষ মনহরা
রসময় রুপ রসে ভরা,
মনের মানুষ মনহরা
রসময় রুপ রসে ভরা,
দেখলে হবি আত্মহারা ..
দেখলে হবি আত্মহারা
অধরাকে ধরা দায়,
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়, রয় গো
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়।।

বিশুদ্ধ মানুষের করন
চন্ডী রজকীনির মরন,
বিশুদ্ধ মানুষের করন
চন্ডী রজকীনির মরন,
তারা এক মরনে দুই জন মরন,
এক মরনে দুই জন মরন
আত্মায় আত্মায় মিশে রয়,
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়, রয় গো
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়।।

গোসাই মাতান চাঁদে ভণে
মানুষ ধরা মানুষ বিনে,
গোসাই মাতান চাঁদে ভণে
মানুষ ধরা মানুষ বিনে,
আমি পাবো কি আর এই জীবনে
পাবো কি আর এই জীবনে,
সেই মানুষ, সেই রসময়,
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়, রয় গো
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়।

যে যেমনে বাঞ্ছা করে ..
যে যেমনে বাঞ্ছা করে
তার কাছে সে উদয় হয়,
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়, রয় গো
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়, রয় গো
মন ছাড়া কি মনের মানুষ রয়।।

Mon Chara Ki Moner Manush Roy Lyrics in English

Je jemone bancha kore
Taar kache se udoy hoy
Mon chara kki moner manush roy
Roy go
Moner manush monohora
Rosomoy roop rose bhora
Dekhle hobi atmohara
Odhora ke dhora daay
Mon chara kki moner manush roy
Roy go

Bishuddho manusher koron
Chandi rojokinir moron
Tara ek morone dui jon moron
Aatmay aatmay mishe roy
Mon chara kki moner manush roy
Roy go

Goshai matan chande bhone
Manush dhora manush bine
Ami pabo ki aar ei jibone
Sei manush sei rosomoy
Mon chara kki moner manush roy
Roy go

Mon Chara Ki Moner Manush Roy Song InFo :


Song Name : Mon Chara Ki Moner Manush Roy
Composer And Lyricist : Matan Chand Gosai
Singer: Suchona Sheli
Music Arranged by : Ujjal Bhattacharyya
Director : Anish Rahman
Telecast : Nagorik Music

 

More Lyrics

 
 
 
 
 


10) Shyama Maa Ki Amar Kalo Lyrics | শ্যামা মা কি আমার | Shyama Sangeet

Leave a Comment