Radhika Lyrics | রাধিকা লিরিক্স | Rahul Dutta | Atishay Jain | Sreetama Baidya | Latest Bengali Songs

 Radhika Lyrics | রাধিকা লিরিক্স | Rahul Dutta |Atishay Jain|Sreetama Baidya |Latest Bengali Songs


Song:  Radhika
Singer :  Rahul Dutta
Languge: Bengali

Radhika Lyrics
Krishno Aila Radhar Kunje
Phule Paila Bhromora
Moyur Beshete Shajon Radhika

Shoya Chondon Phuler Mala
Shokhi-gone Loiya Aila
Krishno Dila Radhar Kole
Bashor Hoilo Ujala..
Moyur Beshete Shajon Radhika

Krishno Dila Radhar Goley
Radhay Dila Krishnor Goley
Anondey Shokhi-gon Nache
Dekhiya Premer Khela..
Moyur Beshete Sajon Radhika
Mayur Beshete Sajon Radhika

Krishno Premer Premik Jara
Nache Gaye Khele Tara
Golomaal-er Er Bhoy Rakhena
Lolita Aar Bhishokha..
Moyur Beshe te Shajon Radhika

Krishno Aila Radhar Kunje
Phule Paila Bhomora
Moyur Beshe-te Saajon Radhika

Leave a Comment